JOAKin verkkokaupan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

JOAK
Patteritie 2 A 7
40520 Jyväskylä

0451279729

Y-tunnus 2836043-8

www.joak.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jussi Hartikka
jussi@joak.fi
0451279729

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

JOAK valmistaa, markkinoi ja myy asiakkailleen design-sohvapöytiä. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tuotteisiin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja sidosryhmäviestintä.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityneistä tai tilauksen tehneistä asiakkaista kerätään rekisteriin seuraavia tietoja: 
– henkilön nimi
– yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),
– muut asiakkaan antamat lisätiedot
– yritysasiakkaiden kohdalla yrityksen nimi ja y-tunnus
–  tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
– laskutustiedot
– muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Analytiikkatiedot tallentuvat verkkosivuilla vierailun yhteydessä automaattisesti. 

6. Säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman henkilön lupaa. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä käsittelee luottamuksellisesti tallennettuja tietoja, palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta merkittäviä tietoja.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (ts. oikeus tulla unohdetuksi). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa kuukauden kuluessa.